Propunere de lege privind serviciul extern specializat in resurse umane si salarizare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Un proiect de lege recent inregistrat la Senat spre dezbatere urmareste crearea unui cadru legal pentru organizarea şi funcţionarea serviciului extern specializat în resurse umane şi salarizare coordonat de către un expert în legislaţia muncii acreditat.

Prin expert în legislaţia muncii acreditat se intelege persoana fizică acreditată în condiţiile prezentei legi, care a optat să îşi exercite profesia în calitate de coordonator al unui serviciu extern specializat în resurse umane şi salarizare.
Certificatul de acreditare este documentul care atestă că un expert în legislaţia muncii deţine competenţele necesare coordonării unui serviciu extern specializat în resurse umane şi salarizare.

Uniunea Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii, denumită în continuare UNELM este asociaţia profesională care emite certificatele de acreditare şi gestionează Registrul naţional al experţilor în legislaţia muncii.

Serviciul extern specializat în resurse umane şi salarizare, denumit în continuare SERUS, furnizează servicii de management al forţei de muncă şi este coordonat de către un expert în legislaţia muncii acreditat.

Pot organiza un SERUS următoarele persoane;
a) persoana fizică autorizată, constituită potrivit O.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care deţine calitatea de expert în legislaţia muncii acreditat sau are angajat un expert în legislaţia muncii acreditat în condiţiile prezentei legi;
b) titularul unei întreprinderi individuale, constituită potrivit O.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care deţine calitatea de expert în legislaţia muncii acreditat sau are angajat un expert în legislaţia muncii acreditat în condiţiile prezentei legi;
c) persoana juridică, constituită potrivit legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, în care administratorul persoană fizică deţine calitatea de expert în legislaţia muncii acreditat sau are angajat un expert în legislaţia muncii acreditat în condiţiile prezentei legi.
Inregistrarea în registrul comerţului a formelor de organizare prevăzute mai sus se face în baza certificatului de acreditare al expertului în legislaţia muncii care coordonează SERUS, emis potrivit prezentei legi.
SERUS trebuie să solicite Oficiului Naţional al Registrului Comerţului autorizarea funcţionării activităţii prevăzute la clasa CAEN 7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă, care poate fi obiect principal sau secundar de activitate.
Un expert în legislaţia muncii acreditat poate coordona un singur serviciu extern specializat în resurse umane şi salarizare.
SERUS poate angaja, cu contract individual de muncă, persoane specializate în relaţii de muncă, resurse umane, salarizare, precum şi personal auxiliar.

In prezent, potrivit prevederilor Codului Muncii,

Astfel, potrivit Codului muncii, activitatea de resurse umane şi salarizare poate fi organizată în următoarele moduri:

-intern, prin asumarea de către angajatorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice. Această situaţie se întâlneşte, de regulă, în cazul microîntreprinderilor care au între 1 şi 9 angajaţi;
-intern, prin crearea unor departamente, servicii, birouri sau compartimente specializate, cum ar fi: recrutare, evaluare, administrare, salarizare etc. cu angajaţi proprii ce au atribuţii specifice în fişa postului. Această situaţie se întâlneşte, de regulă, în cazul marilor întreprinderi care au peste 250 de angajati;
-extern, prin apelarea la prestatori externi care oferă angajatorului, în principal, servicii de administrarea resurselor umane, completarea registrelor de evidenţă electronică a lucrătorilor, salarizare, etc. Această situaţie se întâlneşte, de regulă, în cazul angajatorilor micro, mici şi mijlocii care nu îşi asumă realizarea acestei activităţi şi nici nu includ în sistemul organizatoric
structuri specializate în resurse umane şi salarizare.

In România nu există o obligaţie legală care să impună furnizorilor externi o calitate a serviciilor prestate, o calificare a personalului angajat ori o acreditare din partea unui organism profesional care să ateste nivelul de competenţă deţinut în domeniul resurselor umane şi al salarizării. Astfel, este lesne de observat că orice persoană, fără pregătire în domeniul resurselor umane, poate, de exemplu, completa în registrul pentru evidenţa salariaţilor, şi mai mult decât atât, orice firmă,
indiferent dacă este sau nu autorizată, indiferent dacă deţine sau nu angajaţi specializaţi, poate să presteze servicii de administrare personal şi salarizare. Lipsa unui cadru iegislativ adecvat face imposibilă atragerea răspunderii persoanelor care
comit erori cu consecinţe deosebit de grave ce afectează, printre altele, dreptul la pensii şi alte asigurări sociale ale salariaţilor
(nota de fundamentare).

Potrivit proiectului, angajatorii vor avea acces liber la un registru naţional care cuprinde toti profesioniştii acreditaţi şi vor putea alege serviciul potrivit nevoilor lor cu scopul a creşte gradul de conformare la normele legale în vigoare şi prin urmare reducerea riscurilor a fi sancţionaţi de către inspectorii de muncă sau de declanşare a unor conflicte de muncă.

Articole similare

Comentariul tau aici