Propunere de modificare si completare a Legii societatilor nr. 31/1990

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O noua propunere de legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 a fost inregistrata la Senat spre dezbatere in 08.12.2021.

In prezent, Legea societafilor nr. 31/1990 reglementeaza pentru societatile pe actiuni din Romania, doua feluri de actiuni: ordinare si preferentiale. Conform aceluiasi act normativ, delinatorii de actiuni ordinare au un numar de voturi egal cu actiunile detinute, iar detinatorii actiunilor preferentiale beneficiaza conform art. 95 de niste drepturi suplimentare, fara a avea insa atasate si un drept de vot. Insa, pentru societatile de tip inchis, Legea 31/1990 nu permite si detinerea unei clase de actiuni care sa aiba atasate mai multe drepuri de vot per actiune.
Astfel, pentru a simplifica implementarea unei tranzactii de venture capital in Romania initiatorii proiectului propun ca fiind necesara o modificare a Legii nr. 31/1990 privind societatile, pentru a da mai multa flexibilitate in a emite clase diferite de actiuni, inclusiv pentru momentul in care se ajunge la runde mai mari (moment in care, pana in prezent, s-a recurs la mutarea entitatii care controleaza afacerea intr-o alta jurisdictie, ceea ce nu e ideal din perspectiva Romaniei ca tara care vrea sa promoveze industria de IT). (extras din expunerea de motive).
Insa desi aceasta modificare este necesara in ceea ce priveste societatile pe actiuni, realitatea este ca majoritatea startup-urilor opteaza ca forma de organizare pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata si nu a unei societati pe actiuni. Diferenta la infiintare a celor doua este majora in ceea ce priveste capitalul social ce trebuie investit, astfel incat societatile ce sunt la inceput de drum aleg sa investeasca in societati cu raspundere limitata.

Pentru a stimula investitiile si in ceea ce priveste societatile cu raspundere limitata, intiatorii considera ca se impune impartirea partilor sociale in doua clase diferite, respectiv parti sociale ordinare (cu puterile detinute in prezent) si parti sociale executive (care pe langa drepturile aferente partilor sociale ordinare, ar putea avea mai multe voturi atasate, in functie de prevederile actului constitutiv).

Articole similare

Comentariul tau aici