Raportarile contabile semestriale – obligatorii pentru firmele cu CA peste 220.000 lei se vor depune pana la 30 septembrie 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2020.

Ordinul a fost publicat in MOF 675/30.07.2020 prin O 2.206/2020.

Cine are obligatia depunerii bilantului semestrial ?

  • entitățile care aplica OMFP 1.802/2014 care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
  • persoanele care aplica OMFP 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Acestea se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2020, încadrarea în plafon se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.

Termenul de depunere

Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din legea contabilității.

Articole similare

Comentariul tau aici