Reclasificarea unei imobilizari la stocuri

Stocurile sunt active circulante detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) în curs de productie în vederea vânzarii în procesul desfasurarii normale a activitatii; sau

c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite în procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

 

În categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vânzarii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinte etc. realizate de entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vânzarea de locuinte).

 

Daca constructiile sunt realizate în scopul exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizari.

De asemenea, atunci când un teren este cumparat în scopul construirii pe acesta de constructii destinate vânzarii, acesta este înregistrat la stocuri.

Atunci când exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, în sensul ca aceasta urmeaza a fi îmbunatatita în perspective vânzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, în contabilitate se înregistreaza transferul activului din categoria imobilizari corporale în cea de stocuri. Transferul se înregistreaza la valoarea neamortizata a imobilizarii. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

În cazul în care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate vânzarii, în functie de modul de negociere a contractelor de vânzare a bunurilor ce fac obiectul constructiei si vânzarii, valoarea terenului se include în valoarea activului construit sau se evidentiaza distinct la stocuri de natura marfurilor, la valoarea de înregistrare în contabilitate.

Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se procedeaza la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

În cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuinte care initial erau destinate vânzarii si care ulterior îsi schimba destinatia, urmând a fi folosite de entitate pe o perioada îndelungata sau sa fie închiriate unor terti, în contabilitate se înregistreaza un transfer de la stocuri limobilizari corporale. Transferul se efectueaza la data schimbarii destinatiei, la valoarea la care activele erau înregistrate în contabilitate (reprezentata de cost).

Articole similare

Comentariul tau aici