Regularizarea in 2022 a dividendelor platite in 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In cazul firmelor care au acordat in cursul anului 2021 dividende trimestriale este importanta regularizarea dupa inchiderea de an a dividendelor platite.

Pornim de la un exemplu in care o firma a repartizat in cursul anul 2021 dividende trimestrale in suma de 100.000 lei. La finalul anului se constata ca a repartizat mai mult cu 10.000 lei la dividende si astfel trebuie sa procedeze la regularizare in 2022

Notele contabile care reflecta acordarea de dividende precum si regularizarea sunt:

A. In cursul anului 2021:

  • Evidentierea repartizarii de dividende in cursul exercitiului financiar:
463Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar=456Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul                100,000
  • Retinerea impozitului pe dividende:
456Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul =446Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate                    5,000
  • Plata dividendelor nete
456Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul =5121Conturi la bănci în lei                  95,000
  • Plata impozitului
446Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate =5121Conturi la bănci în lei                    5,000

B. La inceputul anului urmator incheierii exercitiului in care s-au repartizat dividende trimestriale, respectiv in 2022:

  • Inchiderea contului de profit si pierdere:
121Profit sau pierdere =1171Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită                  90,000
  • Inregistrarea dividendelor de plata finale, conform situatiilor financiare anuale:
1171Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită =457Dividende de plată                  90,000
  • Compensarea contului 457 cu 463:
457Dividende de plată =463Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar                 90,000
  • Restituirea de catre asociati a sumei platite in plus in termen de 60 de zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale:
5121Conturi la bănci în lei =463Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar                 10,000

Restituirea impozitului pe dividende in cazul regularizarii

In ce priveste restituirea impozitului pe dividende, Codul de procedura fiscala prevede la art. 170.1. urmatoarele:
(1) În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declarație de regularizare/cerere de restituire după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor și până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferențele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167 sau 168, după caz.
(2) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice la propunerea președintelui A.N.A.F.

Atentie !

Daca se repartizeaza dividende trimestriale, trebuie sa se tina cont de urmatoarele:

1.trebuie sa se intocmeasca situatii financiare intermediare

2.trebuie sa se efectueze inventarierea inainte de intocmirea situatiilor financiare intermediare

Am scris despre aceasta obligatie in articolul : Este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului pentru a putea repartiza dividende trimestriale ?

3.sa fie pregatite pentru a fi atasate la situatiile trimestriale : POLITICILE CONTABILE SEMNIFICATIVE CARE INSOTESC SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE

Articole similare

Comentariul tau aici