S-a publicat regulamentul privind procedura de constatare a practicilor de concurenta neloiala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 433 din 18 mai 2023 s-a publicat Ordinul 456 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială.

Actul normativ a intrat in vigoare incepand cu 18 mai 2023 si prevede ca sesizările se transmit Consiliului Concurenței de către persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim completand un formular prezentat in anexa la Ordin.

Autorii sesizărilor sau împuterniciții acestora autorizați să îi reprezinte trebuie să furnizeze copii certificate pentru conformitate ale documentelor relevante pentru a susține sesizarea depusă, reprezentând indiciile sau, în măsura posibilului, elementele de probă în legătură cu pretinsa practică de concurență neloială, interesul legitim și cu estimarea prejudiciului produs sau cu iminența producerii acestuia, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile. Autorii sesizărilor sau împuterniciții acestora trebuie să indice Consiliului Concurenței de unde pot fi obținute alte informații și documente relevante în cauză, care nu le sunt disponibile.

Sesizarea trebuie să cuprindă:
a) informații privind autorul sesizării, respectiv datele complete de identificare, sediul/domiciliul, CUI/CNP sau echivalentul acestora în cazul persoanelor nerezidente pe teritoriul național;
b) informații privind interesul legitim;
c) informații privind persoana fizică/juridică al cărei comportament constituie obiectul sesizării;
d) detalii privind pretinsa practică de concurență neloială: modul și mijloacele de săvârșire a faptei; scopul urmărit, împrejurările în care a fost săvârșită fapta, urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, inclusiv eventualul prejudiciu, elemente care definesc gradul de pericol social; piața pe care a fost săvârșită pretinsa practică de concurență neloială în vederea stabilirii importanței sectorului economic în ansamblul economiei naționale, cu descrierea succintă a sectorului în care desfășoară activitatea părțile implicate, precum și a dimensiunii pieței afectate – locală/națională; durata pretinsei practici; numărul de întreprinderi implicate; numărul de consumatori potențial afectați;
e) informațiile și documentele care probează existența posibilei practici de concurență neloială, având în vedere faptul că autorii sesizărilor au obligația să furnizeze elemente de probă atât în legătură cu posibila practică de concurență neloială, cât și cu prejudiciul produs sau iminența producerii acestuia;
f) informațiile furnizate de către autorul sesizării considerate ca fiind confidențiale, precum și varianta neconfidențială a acestora.

Conditiile pentru a fi admisa o sesizare sunt:

(1) În scopul intervenției Consiliului Concurenței, o sesizare poate avea ca obiect doar o pretinsă încălcare a dispozițiilor art. 2 alin. (1)-(3) din Legea nr. 11/1991, în condițiile art. 3^1 alin. (1) din același act normativ.
(2) În conformitate cu prevederile art. 3^1 din Legea nr. 11/1991, doar persoanele fizice sau juridice care demonstrează un interes legitim sunt îndreptățite să înainteze Consiliului Concurenței o sesizare referitoare la o posibilă încălcare a art. 2 alin. (1)-(3) din același act normativ.

Consiliul Concurenței este îndreptățit, fără a aduce atingere dreptului său de a declanșa o cercetare aprofundată din oficiu, să nu dea curs sesizării unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim. Existența interesului nu poate fi prezumată. De asemenea, poate verifica, în orice etapă a procedurii, dacă este îndeplinită această condiție.

Articole similare

Comentariul tau aici