Sinteza modificari aduse reglementarilor contabile in 2022 prin O 1592/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In 10 ianuarie 2022 s-a publicat Ordinul 1592/2022 care aduce cateva modificari reglementarilor contabile, respectiv O 1802/2014.

Acestea sunt:

1.Se introduce o noua prevedere referitoare la faptul ca inregistrarea în contabilitate a veniturilor corespunzătoare cifrei de afaceri se efectuează în funcție de specificul activității desfășurate.

2.Referitor la costurile indatorarii ale activelor cu ciclu lung de fabricatie, pentru acestea, potrivit punctului 80 alin.(5) capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităților necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricație, în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia. Prin propunerea de act normativ se urmareste introducerea unei clarificari la acest punct, astfel:

În înțelesul alin. (5), un activ este în mod normal pregătit pentru utilizarea sau vânzarea sa prestabilită atunci când construcţia fizică a activului este terminată, chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot continua încă. Dacă mai sunt de realizat doar modificări minore, cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri conform specificațiilor cumpărătorului sau utilizatorului, atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităţilor.

3.Tot referitor la costurile indatorarii se mai introduce o prevedere suplimentara pentru a clarifica care este data inceperii capitalizarii. Aceasta este data la care entitatea îndeplineşte pentru prima dată toate condiţiile de mai jos:

a) suportă cheltuielile pentru activul respectiv;
b) suportă costurile îndatorării; şi
c) întreprinde activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.
O entitate suportă cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricație doar atunci când acele cheltuieli au generat plăţi în numerar, transferuri de alte active sau preluarea unor datorii purtătoare de dobândă.
Activităţile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare nu cuprind numai construirea fizică a activului. Ele includ lucrările tehnice şi administrative anterioare începerii construcţiei fizice, cum ar fi activităţile asociate cu obţinerea avizelor anterioare începerii construcţiei fizice. Totuşi, asemenea activităţi exclud deţinerea unui activ atunci când nu are loc nicio activitate de producţie sau de dezvoltare care să modifice starea activului. De exemplu, costurile îndatorării suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se desfăşoară activităţile legate de amenajare. În schimb, costurile îndatorării suportate în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deţinut fără a fi supus unor activităţi asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizare.

4. Se introduce urmatoarea prevedere : capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului.

5.Referitor la colectarea de sume in numele unor terte parti, se introduce prevederea ca răspunderea în ceea ce privește încadrarea operațiunilor care presupun colectarea de sume în numele unor terțe părți revine entității.

(1) O entitate care acţionează în nume propriu își poate îndeplini obligaţia de executare pentru a furniza chiar ea un bun sau un serviciu specificat sau poate angaja o altă parte (de exemplu, un subcontractant) pentru a îndeplini o obligaţie de executare parţial sau în întregime în numele său.
(2) O entitate care acţionează în nume propriu recunoaşte venituri la valoarea corespunzătoare bunurilor sau serviciilor transferate
.

6.Se clarifica ce inseamna entitate de interes public din punct de vedere al exceptarii de la obligatia de consolidare.Astfel, entitățile de interes public reprezintă inclusiv filialele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din orice stat membru, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici