Sinteza modificarilor aduse reglementarilor contabile (O 1802/2014) in anul 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Daca reglementarile fiscale au suferit mai multe modificari in anul 2019, din punct de vedere contabil lucrurile stau putin mai simplu. Exista deocamdata doar doua modificari aduse O 1802/2014, una publicata in 2018 insa cu efect incepand cu 01.01.2019 si a doua publicata in iulie 2019, asa cum am aratat mai jos:

1.ORDIN nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile a fost publicat in MOF nr. 942 din 7 noiembrie 2018

Modificari aplicabile de la 01.01.2019:

 • Metoda de amortizare a imobilizarilor nu mai este considerata politica contabila. Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.
 • Metoda de amortizare se considera estimare: ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfășurarea activităților, unele elemente ale situațiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: clienților incerți; uzurii morale a stocurilor; duratei de viață utile, precum și a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc. Entitatea revizuiește metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.
 • Se introduce obligativitatea intocmirii declaratiei nefinanciare si pentru entitățile private care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar -acestea includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv. Inainte, aceasta obligatie se referea doar la entitatile de interes public.

2. ORDIN nr. 2.493 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile

Modificari:

În planul de conturi din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, se introduc conturile:

 • 490 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, 4901 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor“ (P),
 • 4902 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii“ (P)
 • 4903 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale“ (P)
 • 4904 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale“ (P)
 • 6818 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“ și
 • 7818 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“.

În capitolul 16 „Funcțiunea conturilor“ se introduce funcțiunea contului 490 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, cu următorul cuprins:

Contul 490 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor.. Este un cont de pasiv.

În creditul contului 490 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» se înregistrează:

 • valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (681).

În debitul contului 490 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» se înregistrează:

 • diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (781).

Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.

În funcțiunea contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere“ din cadrul capitolului 16 „Funcțiunea conturilor“ se adaugă elementul „valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (490)“.

În funcțiunea contului 781 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare“ din cadrul capitolului 16 „Funcțiunea conturilor“ se adaugă elementul „sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor corespunzătoare avansurilor acordate furnizorilor (490).

Politici contabile semnificative 2019, anexa la situatiile financiare intermediare

Articole similare

Comentariul tau aici