Sporul de noapte si sporul de munca suplimentara pentru angajatii din sectorul public

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Sporul pentru munca de noapte

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22:00 și 6:00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor.

Sporul pentru munca suplimentara

Orele suplimentare de lucru, precum și munca efectuată în zilele de sărbătoare legală sau de repaus săptămânal (sâmbăta și duminica) sunt compensate prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice de la prestarea acestora.

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite, munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

Plata muncii se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic în scris, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii.

La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcții în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice ori persoanelor angajate cu timp parțial.

Cum se calculează sporurile salariale

Toate sporurile se calculează prin aplicarea procentului fiecărui spor în parte asupra valorii salariului brut de încadrare pe care îl ai.

De exemplu, pentru munca prestată pe timp de noapte (între orele 22:00 și 06:00), poți beneficia de un spor de 25% din salariul de bază, dacă prinzi minimum trei ore pe noapte în cursul programului normal de lucru.

Cui sunt acordate sporurile salariale

Atât cei care lucrează în sectorul public, cât și cei din sectorul privat pot primi sporuri, cu precizarea că, în cazul celor din urmă, ar trebui purtată o negociere între angajat și angajator privind acordarea și cuantumul lor.

Potrivit contractului colectiv de muncă, toți salariații care lucrează în condiții deosebite de muncă au dreptul la sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentație de întărire a rezistenței organismului, echipament de protecție gratuit, materiale igienico-sanitare, reducerea vârstei de pensionare și numeroase alte beneficii.

Baza legala : Legea 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice

Articole similare

Comentariul tau aici