Obligațiile operatorilor economici conform prevederilor OUG 28/1999

Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Operatorii economici sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor…

Mai mult