Delegare vs. detasare, demisia, ajutorul de deces, rezerva legala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! INFOGRAFICE Delegare vs. Detasare Ce reprezinta delegarea? Dar detasarea? Demisia-motivarea, preaviz, obligatii angajator Demisia reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz Monografie contabila – salarizare Rezerva legala – deductibilitate, note contabile Pentru o societate comerciala,…

Mai mult

Ajutorul de deces platit de angajator

Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se considera membru de familie, in sensul legii263/2010: a)sotul; b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca…

Mai mult

Cat este salariul minim pe economie, salariul mediu brut, punctul de pensie si ajutorul de deces in 2015?

Salariul minim pe economie este de 975 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2015. Castigul salarial mediu brut utilizat de catre  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului,…

Mai mult