Delegare vs. detasare, demisia, ajutorul de deces, rezerva legala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! INFOGRAFICE Delegare vs. Detasare Ce reprezinta delegarea? Dar detasarea? Demisia-motivarea, preaviz, obligatii angajator Demisia reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz Monografie contabila – salarizare Rezerva legala – deductibilitate, note contabile Pentru o societate comerciala,…

Mai mult

Pragul de semnificatie in misiunea de audit

Pragul de semnificatie este nivelul, marimea unei sume peste care auditorul considera ca o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare, cat si imaginea fidela a rezultatului, a situatiei financiare si a patrimoniului intreprinderii. Acesta se determina pe baza judecatii profesionale. Pragul de semnificatie se stabileste la inceputul misiunii de audit si este pragul…

Mai mult

Esti antreprenor ? Cum poti sa iti auditezi afacerea ?

Nu este neaparat nevoie sa aveti cunostinte financiare pentru a face un scurt audit general al companiei pe care o aveti. Nu ma refer aici la auditul statutar – care presupune solide cunostinte de contabilitate, ci la o verificare a catorva elemente ale business-ului care va pot spune multe despre “sanatatea” companiei dvs. Un astfel de audit este facilitat de…

Mai mult

Norme CAFR

Hotararea CAFR nr. 50 din 22.11.2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010 . În temeiul prevederilor: • art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență…

Mai mult

Auditarea sau verificarea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare anuale ale entitatilor se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în conditiile legii. Auditorii statutari îsi exprima un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu inanciar. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime (total…

Mai mult

Pregatirea pentru audit

In general, incepand cu ultimul trimestru incepe si pregatirea in vederea unui audit statutar. Pentru cei care nu au mai avut experienta unui asemenea audit prezentam mai jos cateva elemente importante legate de auditul datoriilor fata de furnizori. Testarea echipei de audit urmareste ca: 1. toate achizitiile de la furnizori sunt realizate in scopul desfasurarii activitatii entitatii respective; 2. toate…

Mai mult

Auditul statutar

Legislatia care se aplica in domeniu este Ordonanta de Urgenta nr 90/2008. Definitie Auditul statutar reprezinta auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale; Numirea auditorilor statutari sau a firmelor de audit Auditorul statutar sau firma de audit este numit(a) de adunarea generala a actionarilor/asociatilor entitatii auditate.…

Mai mult

Cotizatii si tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari

In data de 11 mai a fost publicata in Monitorul Oficial cu nr. 308, Hotararea nr. 140 din 14 aprilie 2009 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar Prevederile de baza ale Hotararii sunt: Cotizatiile fixe anuale reprezinta sumele in lei…

Mai mult

CAFR – Norme de control a calitatii activitatii de audit financiar

In data de 11 mai a fost publicata in Monitorul Oficial cu nr. 308, Hotararea nr. 139 din 24 martie 2009 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru aprobarea Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe. Prevederile de baza ale Hotararii sunt: – Camera Auditorilor Financiari din Romania este autoritatea competenta pentru efectuarea de revizuiri…

Mai mult

Pragul de semnificatie

Pragul de semnificatie este o notiune utilizata in special in audit si este reprezentat de marimea unei omisiuni sau a unei declaratii eronate care intr-un anumit context ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor. Pragul de semnficatie se stabileste de regula : • la planificarea activitatii de audit cand se doreste stabilirea unei erori tolerabile; sau • in timpul auditutului,…

Mai mult