Alegerea Consiliului CAFR

Hotărârea nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină a fost publicata in M.Of. nr.733 din 07.10.2014. Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în şedinţa din data de 27 septembrie 2014 a hotarat : În urma votului valabil exprimat de către auditorii…

Mai mult