Incadrarea in munca a minorilor- prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Restrictii privind incadrarea in munca O persoana fizica dobândește capacitate de muncă atunci cand implineste 16 ani.Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale,…

Mai mult

Timpul de munca-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.111 din Codul Muncii ,timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Norma intreaga Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă…

Mai mult