Incadrarea in munca a minorilor- prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Restrictii privind incadrarea in munca

O persoana fizica dobândește capacitate de muncă atunci cand implineste 16 ani.
Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

Daca persoana are sub 15 ani, este strict interzisa incadrarea sa in munca.

Incadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani.

Timpul de munca

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână.

Orele suplimentare

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară si munca de noapte.

Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate.

Concediul de odihna

Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare.

Consecintele nerespectarii legislatiei: Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Articole similare

Comentariul tau aici