Timpul de munca-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.111 din Codul Muncii ,timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Norma intreaga Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă…

Mai mult