Exemplu de calcul-scaderea din impozitul pe profit a sponsorizarii

Exemplu Codul fiscal : Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeași lună efectuându-se și plata sumei de 15.000 lei. La calculul profitului impozabil pentru…

Mai mult

10 cheltuieli nedeductibile -valabil 2016

Potrivit prevederilor noului cod fiscal,  nu sunt deductibile urmatoarele cheltuieli: 1. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat; 2. dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile, datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepţia celor aferente contractelor încheiate cu aceste autorităţi; 3. cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune…

Mai mult

Clarificari aduse de noul cod de procedura fiscala privind definirea activitatilor independente

In prezent, pentru ca o activitate sa fie considerata independenta, trebuie sa indeplineasca cel putin 4 din urmatoarele 7 criterii : 3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru; 3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi; 3.3. riscurile…

Mai mult

Aplicarea taxarii inverse in 2016-comunicat DGRFP Cluj

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC – DGRFP Cluj, 17.12.2015 ,,Aplicarea taxarii inverse în anul 2016” ,,Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca informeazacontribuabilii ca începând cu data de 1 ianuarie 2016 , prin intrarea în vigoare a prevederilor noului Cod fiscal aprobate prin Legea nr.227/2015 se extinde aplicarea taxarii inverse si pentru livrarile taxabile de cladiri, parti de cladire si terenuri…

Mai mult

Tabel comparativ–definirea veniturilor din salarii si asimilate–Codul fiscal actual vs 2016

Definirea veniturilor din salarii va suferi modificari o data cu intrarea in vigoare a noului cod fiscal incepand cu 1 ianuarie 2016.  Iata mai jos cele doua definitii : 2015 Codul fiscal actual 2016 Noul cod fiscal Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza…

Mai mult

Care este lista cheltuielilor deductibile limitat din 2016 ? Comparatie 2015

Legea 227/2015 (Noul cod fiscal) publicata in M.Of. 688/10.09.2015  si care se va aplica incepand cu 1 ianuarie 2016 prevede ca următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: a)     cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi…

Mai mult

Update: situatia codului fiscal pentru 2016

Președintele României, a semnat luni, 7 septembrie 2015 decretul pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal. Pasul urmator este publicarea in Monitorul Oficial. Cele mai importante masuri care vizeaza antreprenorii : ·         Amanarea reducerii impozitului pe dividende incepând cu 1 ianuarie 2017, cota de impozit pe dividende este de 5%. ·         Reducerea  TVA in doua transe astfel : a) 20% începând…

Mai mult

Deductibilitatea cheltuielilor sociale modificata in proiectul codului fiscal de la 1 ianuarie 2016

Potrivit proiectului codului fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2016, cheltuielile sociale, care pana acum erau deductibile intr-un procent de 2% aplicat cheltuielilor cu salariile personalului , se propun a fi deductibile  în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 5% aceleasi baze. Motivatia acestei modificari :   “ In cadrul acestui articol se stabilește ca angajatorul nu…

Mai mult