Aplicarea taxarii inverse in 2016-comunicat DGRFP Cluj

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC – DGRFP Cluj, 17.12.2015

,,Aplicarea taxarii inverse în anul 2016”

,,Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca informeazacontribuabilii ca începând cu data de 1 ianuarie 2016 , prin intrarea în vigoare a prevederilor noului Cod fiscal aprobate prin Legea nr.227/2015 se extinde aplicarea taxarii inverse si pentru livrarile taxabile de cladiri, parti de cladire si terenuri de orice fel.
De asemenea , de la data de1 ianuarie 2016 se introduce taxarea inversa , pâna la data
de 31 decembrie 2018, pentru urmatoarele operatiuni efectuate în interiorul tarii:

furnizarile de telefoane mobile, si anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o retea autorizata si care functioneaza pe anumite frecvente, fie ca au sau nu vreo alta utilizare;
furnizarile de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare si unitati centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;
furnizarile de console de jocuri, tablete PC si laptopuri.
Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atât furnizorul, cât si beneficiarul sa fie înregistrati în scopuri de TVA în România.
Taxarea inversa se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii în interiorultarii.
Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care se aplicataxarea inversa furnizorii/ prestatorii nu vor înscrie taxa colectata aferenta. Beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia în decontul de taxa , atât ca taxa colectata, cât si ca taxa deductibila.
Prin normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 vor fi definite bunurile care vor intra sub incidenta taxarii inverse pâna la 31 decembrie 2018, fiind stabilite si codurile NC corespunzatoare bunurilor pentru care s-a reglementat aplicarea taxarii inverse.
Taxarea inversa se aplica si în prezent pentru urmatoarele operatiuni : livrarea de deseuri, livrarea de masa lemnoasasi materiale lemnoase, livrarea de cereale si plante tehnice, livrarea de energie electrica, transferul de certificate verzi, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera.

Articole similare