Masina pe firma- ce se schimba din 2016 ?

Mai jos prezentam o lista de noutati care vizeaza anul 2016 in privinta aspectelor fiscale legate de  detinerea unui autoturism pe firma. ·         Asa cum se stie, in cazul leasingului in valuta sunt necesare reevaluari lunare la curs valutar, potrivit reglementarilor contabile. In functie de evolutia cursului valutar se pot genera venituri sau cheltuieli, dupa caz. Pana la 31.12.2015, cheltuiala…

Mai mult

Deductibilitate stocuri degradate, lipsa din gestiune 2015 vs 2016

Noul cod fiscal valabil din 2016 prevede la art 25 alin 4 lit c) ca nu sunt deductibile cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. Aceste cheltuieli sunt deductibile pentru cazul în care stocurile/mijloacele fixe amortizabile se înscriu în oricare dintre următoarele…

Mai mult

Mijloace fixe –noutati aplicabile din 2016

Iata mai jos o lista cu modificarile/actualizarile valabile din 2016, aduse in ce priveste mijloacele fixe : 1.       Incepand cu 2016, ajustarea mijloacelor fixe depreciate devine deductibila in anumite conditii. Pana la aceasta data, ajustarile nu aveau caracter deductibil. Asadar, art 26 lit n ) prevede : ” Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, numai în conformitate cu…

Mai mult

Exemplu de calcul – cheltuiala cu sponsorizarea in 2016

Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea. Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeaşi lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000…

Mai mult

Ce trebuie sa stii pentru 2016 din punct de vedere fiscal ? Sinteza

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o lista de noutati fiscale aplicabile din 2016, sintetizat : Salarizare: Noile deduceri personale din 2016 – Legea 227/2015 (Noul cod fiscal) Ce schimbari aduce anul 2016 in materie de salarizare ? Salariul minim va creste de la 1 mai (HG 1017/2015). Cat vei plati in plus pentru…

Mai mult

Normele pentru aplicarea scutirii pentru traficul international de bunuri au fost publicate – O 4147/2015

Este vorba de normele de aplicare ale art 295 din Noul cod fiscal si au fost publicate in MOF 26 din 14.01.2016 – O 4147/2015 . Acest art. 295 din codul fiscal prevede ca sunt scutite de taxă următoarele: a) livrarea de bunuri care urmează: 1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la…

Mai mult

Clarificari aduse de noul cod de procedura fiscala privind definirea activitatilor independente

In prezent, pentru ca o activitate sa fie considerata independenta, trebuie sa indeplineasca cel putin 4 din urmatoarele 7 criterii : 3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru; 3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi; 3.3. riscurile…

Mai mult

Clarificarile aduse de normele la CF privind taxarea inversa la laptopuri, telefoane, PC-uri – 2016

Asa cum se stie, noul cod fiscal valabil 2016 aduce ca si noutate taxarea inversa la urmatoarele 3 categorii de bunuri  prevazute la art. 331 alin. 2 lit. i)-k) : i) furnizările de telefoane mobile, şi anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o reţea autorizată şi care funcţionează pe anumite frecvenţe, fie că au sau nu…

Mai mult

Aplicarea taxarii inverse in 2016-comunicat DGRFP Cluj

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC – DGRFP Cluj, 17.12.2015 ,,Aplicarea taxarii inverse în anul 2016” ,,Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca informeazacontribuabilii ca începând cu data de 1 ianuarie 2016 , prin intrarea în vigoare a prevederilor noului Cod fiscal aprobate prin Legea nr.227/2015 se extinde aplicarea taxarii inverse si pentru livrarile taxabile de cladiri, parti de cladire si terenuri…

Mai mult

Legea privind asociatiile de proprietari a fost completata (legea 227/2015)

In MOF  nr. 847/15.11.2015 a fost publicata Legea 227.2015 care aduce copletari legii 230/2007  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietar, astfel : ” (2) La solicitarea scrisă a proprietarului, preşedintele şi administratorul asociaţiei de proprietari au obligaţia să elibereze în scris o adeverinţă prin care să prezinte situaţia cheltuielilor privind întreţinerea, defalcate pe datoria de bază şi penalităţi, precum…

Mai mult

Amortizarea mijloacelor fixe trecute in conservare – noutati 2016

Noul cod fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 2016 contine o  prevedere noua cu privire la mijloacele fixe trecute in conservare. Astfel,  art. 28 alin. 12 lit. k) din Legea 227/2015 (Noul cod fiscal) prevede ca :  în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute în regim de conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, valoarea fiscală rămasă neamortizată la…

Mai mult

Amortizarea fiscala- actualizari 2016

In ce priveste amortizarea fiscala, noutatea adusa de Noul cod fiscal (Legea 227/2015) aplicabila din 2016 este adaugarea prevederii cu privire la amortizarea contractelor clienti. Potrivit acesteia,  cheltuielile aferente achiziţionării contractelor de clienţi, recunoscute ca imobilizări necorporale potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se amortizează pe durata acestor contracte. Click aici pentru mai multe detalii despre recunoasterea contractelor clienti ca si imobilizari…

Mai mult

Cheltuielile sociale – continut – comparativ 2015 si 2016

Cheltuielile sociale vor avea incepand cu 2016 o deductibilitate limitata la 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului. In varianta actuala, acest procent de deductibilitate este de 2%. Cuprinsul elementelor care pot intra in aceasta categorie de cheltuieli nu difera decat in cazul cadourilor prin mentionarea tichetelor cadou. Am prezentat mai jos, o comparatie linie cu linie a celor doua…

Mai mult

Calculul rezultatului fiscal – prevederi valabile din 2016

Noul cod fiscal care se va aplica din 2016 (Legea 227/2015) aduce la art. 19 urmatoarele precizari  referitoare la regulile de calcul ale profitului fiscal: “(1)Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal…

Mai mult

Tabel comparativ–definirea veniturilor din salarii si asimilate–Codul fiscal actual vs 2016

Definirea veniturilor din salarii va suferi modificari o data cu intrarea in vigoare a noului cod fiscal incepand cu 1 ianuarie 2016.  Iata mai jos cele doua definitii : 2015 Codul fiscal actual 2016 Noul cod fiscal Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza…

Mai mult

Ce se modifica la lista cheltuielilor nedeductibile din 2016 ? Tabel comparativ cu 2015

Legea 227/2015 (Noul cod fiscal) publicata in MOF 688/10.09.2015  si care se va aplica incepand cu 1 ianuarie 2016 prevede ca următoarele cheltuieli nu sunt deductibile : 2015 (Legea 571/2003) 2016 (Legea 227/2015) a)cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul curent, precum și impozitele pe profit sau pe…

Mai mult

Care este lista cheltuielilor deductibile limitat din 2016 ? Comparatie 2015

Legea 227/2015 (Noul cod fiscal) publicata in M.Of. 688/10.09.2015  si care se va aplica incepand cu 1 ianuarie 2016 prevede ca următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: a)     cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi…

Mai mult

Noile deduceri personale din 2016 – Legea 227/2015 (Noul cod fiscal)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Asa cum se stie deja, noul cod fiscal care se va aplica de la 1 ianuarie 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015. Acesta aduce modificari si cu privire la deducerea personala. Astfel, redam mai jos  art. 77  Deducere personala: (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit.…

Mai mult

Cota de impozitare a microintreprinderilor – prevederile Legii 227/2015(Noul cod fiscal)

Potrivit legii 227/2015 privind Codul Fiscal publicata in M.Of. 688/10.09.2015 se aduc urmatoarele modificari in ce priveste impozitarea microintreprinderilor. Astfel, potrivit art. 51. – Cotele de impozitare valabile de la 1 ianuarie 2016 sunt : (1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele juridice române nou-înfiinţate, care au cel…

Mai mult