Contabilitatea angajamentelor si a altor elemente extrabilantiere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale…

Mai mult

Activ contingent vs datorie contingenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Activul contingent Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. Un exemplu în acest…

Mai mult

Termenul zilei: activul contingent

Potrivit IAS 37,  activul contingent  este definit ca fiind acel activ  potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare şi a cărei existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii. Un exemplu de activ contingent  îl reprezinta o creanţă ce constituie obiectul unui proces în care este implicată întreprinderea şi…

Mai mult

Esti familiar cu termenii economici ? Verifica dictionarul Contzilla

Stii ce reprezinta urmatoarii termeni ? • Obligatie legala • Moneda functionala • Instrumente financiare primare • Cost de indatorare • Control • Contabilitate de angajamente • Beneficiile angajatilor • Bilant IFRS de deschidere • Antidiluare • Angajament ferm • Activ contingent Intra acum in Dictionarul cu peste 400 de termeni!

Mai mult