Examinarea medicala la angajarea in munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conform Codului Muncii “O persoana poate fi angajata in munca numai in baza a unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.” Nerespectarea acestei prevederi, atrage dupa sine nulitatea contractului individual de munca. Certificatul medical este obligatoriu si in urmatoarele situatii: a) la reinceperea…

Mai mult