Ce este fondul comercial?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Fondul comercial este diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate. Se recunoaste de regula la consolidare. În situațiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaște numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părți a acestora…

Mai mult

Care sunt cele doua conditii pentru un activ identificabil?

Definiția unei imobilizări necorporale prevede ca imobilizarea necorporală să fie identificabilă sis a aduca beneficii viitoare. Beneficiile economice viitoare pot rezulta din sinergia între activele identificabile dobândite sau din active care nu îndeplinesc condițiile pentru recunoaşterea, în mod individual, în situațiile financiare. Un activ este identificabil dacă: este separabil, adică poate fi separat sau desprins din entitate şi vândut, transferat, cesionat printr‐un contract de…

Mai mult

Ordinul 2.869 din 23 decembrie 2010 – modificare reglementari contabile

ORDIN Nr. 2.869 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile Prevederi : • Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite», respectiv contul 709 «Reduceri comerciale acordate»), pe seama conturilor de terţi. Acelaşi tratament contabil se aplică şi…

Mai mult