Clarificari in privinta impozitul pe cladiri si terenuri in scop turistic incepand cu 1 ianuarie 2021- L 230/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Incepand cu 1 ianuarie 2021 va intra in vigoare Legea 230 din 04.11.2020 care aduce doua modificari Codului fiscal, in ce priveste calculul impozitului pe cladiri in anumite situatii. In prezent, impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier,…

Mai mult

O noua modificare a Codului fiscal incepand cu 1 ianuarie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Un proiect de lege a fost adoptat de Senat in sedinta din 21 septembrie 2020 propune introducerea unui nou alineat la articolul 459 din legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu urmatorul cuprins: In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice in care suprafata folosita in scop nerezidential este…

Mai mult

OUG 8/2016 privind amanarea platii impozitului pe cladiri

Iata ca avem si publicarea oficiala a amanarii platii impozitului pe cladiri – este vorba de OUG 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Prevederi : Art. 6. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688…

Mai mult

Plata impozitului pe cladiri 31 martie

Conform art. 255 din Codul fiscal, impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin…

Mai mult

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

Conform Codului Fiscal, (1) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de…

Mai mult

Plata impozitelor locale pe cladiri

Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul…

Mai mult

Taxele si impozitele locale

Grila – valori impozabile, taxe si impozite, inclusiv amenzile aplicabile Incepand cu 01/01/2010 va intra in vigoare Hotararea 956 din 19 august 2009privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010. Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi…

Mai mult

Facilitati pt persoane fizice la plata impozitelor si taxelor locale

Conform Codului Fiscal, urmatoarele facilitati sunt disponibile persoanelor fizice cu privire la impozitele si taxele locale : (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la…

Mai mult

Atentie !!! Se apropie scadenta pentru impozitul pe cladiri !

Conform Codului Fiscal,impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.…

Mai mult

Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare

Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonil personal se calculeaza dupa cum urmeaza: 1) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv: – 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv; – peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2%…

Mai mult

Calculul si plata impozitului pe cladiri – persoane juridice

Conform art. 253 din Codul fiscal , in cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. Valoarea de inventar este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii . Cota de impozit se stabileste prin hotararea consiliului local si poate avea valori cuprinse intre 0,25%…

Mai mult

Impozitul si taxa pe cladiri

Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, cu anumite exceptii mentionate de Codul Fiscal. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta , dupa caz persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,…

Mai mult