Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Codul Fiscal prevede următoarele aspecte: “La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: pentru construcțiile de orice fel…

Mai mult

Venitul din transferul proprietatilor imobiliare

Venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum…

Mai mult

Declaratii notari publici – transferul proprietatilor imobiliare

Conform Codului Fiscal, notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante; b) valoarea înscrisă în documentul de transfer; c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; d) taxele notariale aferente transferului

Mai mult

Declaratia informativa 208

Declaratia informativa 208 privind Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Cod 14.13.01.13/10i) conform cu Ordinul comun al Ministerului Economiei si Finantelor  Nr.1706 din 30.05.2008 si al Ministerului Justitiei Nr.1889/C din 08.07.2008 se completeaza de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii şi virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune…

Mai mult

Tva aferenta serviciilor prestate asupra unor bunuri imobile

Avem urmatoarea speta : o firma de pe teritoriul Romaniei este beneficiara unor servicii prestate de o firma din afara UE , asupra unor bunuri imobile aflate pe teritoriul Romaniei. Factura emisa nu contine TVA. Cum se procedeaza in acest sens din perspectiva TVA-ului ? Ca regula generala, pentru toate serviciile legate de bunuri imobile impozitarea se efectueaza in statul…

Mai mult

Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare

Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonil personal se calculeaza dupa cum urmeaza: 1) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv: – 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv; – peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2%…

Mai mult