Inregistrarea in scopuri de TVA – proiect MFP din 25.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

MFP a publicat in 25.01.2021 un proiect de ordin care vizeaza modificarea Procedurii de inregistrare in scop de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul fiscal, adica in urmatoarele situatii:

a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri:

 1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
 2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

Ce prevede proiectul ?

Propuneri:

Data de la care se considera valabila inregistrarea:

 • Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.
 • Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit.b) și lit.c) din Codul fiscal, se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.

Situatia actuala

In prezent, prin HG nr.864/2020 au fost aduse modificări Normelor de aplicare a Codului fiscal. Astfel, prin noile dispoziții ale pct.88 alin.(1) lit.c) și d) din Titlul VII al Normelor metodologice, se modifică data de la care se consideră valabilă înregistrarea în scopuri de TVA pentru anumite categorii de persoane impozabile, după cum urmează:

 • în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de
  TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, respectiv înainte de realizarea
  de operațiuni (de la înființare), indiferent dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară sau care depășește plafonul de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (pct.88 alin.(1) lit.d) din Titlul VII al Normelor metodologice).
 • în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de
  TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, respectiv care, ulterior înființării, optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, deși cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea (pct.88 alin.(1) lit.c) din Titlul VII al Normelor metodologice).

Această modificare a normelor metodologice a fost impusă de eliminarea prin OUG 69/2020 a criteriilor pentru evaluarea riscului, reglementate anterior prin art.316 alin.(9) din Codul fiscal, pentru societățile cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr.31/1990, care solicitau inregistrarea normală în scopuri de TVA. Pe baza acelor criterii pentru evaluarea riscului, organul fiscal aproba/respingea solicitările de înregistrare în scopuri de TVA și emitea, în acest sens, formularul de ”Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

Având în vedere aceste schimbări legislative, care vizează renunțarea la
analiza de risc cu ocazia înregistrării fiscale și, implicit, la posibilitatea organului fiscal de a respinge o astfel de solicitare, nu se mai justifică emiterea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA și, ca urmare se impune modificarea
prevederilor de nivel terțiar, respectiv a prevederilor procedurale aprobate prin
ordin al președintelui ANAF.

Astfel, se propune abrogarea O 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal.

Alte propuneri:

 • Instituirea obligația organelor fiscale de a verifica condițiile prevazute la art 316 alin. 11 lit. a) pentru fiecare solicitare de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, ulterior înființării, potrivit art.316 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal (întrucât au atins sau depășit plafonul de scutire) sau potrivit art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal (întrucât optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, deși cifra de afaceri realizată nu a depășit plafonul de scutire). În cazul în care persoana impozabilă îndeplinește vreuna dintre condițiile de anulare menționate, organul fiscal va emite și decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de la data înregistrării. Ca urmare, vor fi comunicate persoanei impozabile atât certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cât și decizia de anulare a acestei nregistrări.
 • În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, respectiv înainte de realizarea de operațiuni (de la înființare), existența faptelor înscrise în cazierul fiscal se verifică cu ocazia înființării, prezentarea certificatului de cazier fiscal fiind obligatorie la înfiinţare (potrivit dispozițiilor art.8 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal). Totodată, potrivit art.8 alin(5) din același act normativ, se interzice autorizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informaţii privind faptele şi situaţiile prevăzute la art.4. Ca urmare, în cazul acestor persoane impozabile organul fiscal va emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA pe baza solicitării de înregistrare.

Procedura poate fi gasita AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici