Penalitati de intarziere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In situatia neachitarii la termen a obligatiilor fiscale, debitorul datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. Penalitatile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere. Nivelul penalitatii de intarziere este de 0.01% pentru fiecare zi de intarziere. Nivelul dobanzii este de 0.02% pentru fiecare zi de intarziere. Dobanzile si penalitatile…

Mai mult