Penalitati de intarziere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In situatia neachitarii la termen a obligatiilor fiscale, debitorul datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.

Penalitatile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere.

Nivelul penalitatii de intarziere este de 0.01% pentru fiecare zi de intarziere.

Nivelul dobanzii este de 0.02% pentru fiecare zi de intarziere.

Dobanzile si penalitatile de intarziere se calculeaza din ziua imediat urmatoare expirarii termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv, si se face venit la bugetul caruia ii apartine creanta principala.

Penalitatile de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.

Articole similare

Comentariul tau aici