Situatiile financiare anuale simplificate – de ce documente sunt insotite?

Situatiile financiare anuale vor fi însotite de: – note explicative la situatiile financiare anuale; – raportul administratorilor; – raportul de audit sau al comisiei de cenzori, dupa  caz; – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; – o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si…

Mai mult