Situatiile financiare anuale simplificate – de ce documente sunt insotite?

Situatiile financiare anuale vor fi însotite de: – note explicative la situatiile financiare anuale; – raportul administratorilor; – raportul de audit sau al comisiei de cenzori, dupa  caz; – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; – o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si…

Mai mult

Situatii financiare simplificate

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime: • cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 auro inclusiv şi • totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv, şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind bilanţ simplificat, cod…

Mai mult

Sistemul simplificat de contabilitate

In MO 522 din 25 iulie 2011 a fost publicat ordinal nr. 2.239 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate. Reglementările contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare…

Mai mult