Sanctiuni privind neacordarea corespunzatoare a dividendelor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a…

Mai mult

Acordarea dividendelor

Cota-parte din profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui asociat constituie dividend. Sumele depuse sau lasate temporar de catre actionari/asociati la dispozitia entitatii, precum si dobânzile aferente, calculate în conditiile legii, se înregistreaza în contabilitate în conturi distincte. Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similar efectuate din profit, nu trebuie recunoscute…

Mai mult

Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende

O persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat. Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul…

Mai mult