10 aspecte despre impozitul pe profit in 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos principalele 10 aspecte cu privire la platitorii de impozit pe profit in 2019: Persoana juridica romana care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent a realizat venituri care au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro – 4.663.900 lei va aplica impozit pe profit – platitor…

Mai mult

Platitor de impozit pe profit prin optiune

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Microintreprinderile pot opta pentru trecerea in categoria entitatilor platitoare de impozit pe profit daca indeplinesc cumulat urmatoarele doua conditii: au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei; au cel putin 2 salariati (prin salariat se intelege persoana cu contract individual de munca, norma intreaga de 8h/zi sau in cazul…

Mai mult

Trecerea de la platitor de impozit micro la impozit pe profit 2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.52 al.1 din Legea 277/2015 Codul Fiscal, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit…

Mai mult

Trecerea de la microintreprindere la impozit pe profit

• Persoanele juridice române nou-înfiinţate care au optat pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal şi care nu au angajat în termenul de 60 de zile de la data eliberării certificatului de înregistrare sunt plătitoare de impozit pe profit de la data înregistrării acestora la registrul comerţului. • Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să…

Mai mult