Norme modificate privind scutirea de la plata TVA pentru anumite importuri-O 1.108/16.05.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 486 din 16.05.2022 s-a publicat Ordinul nr. 1.108 din 4 mai 2022 privind modificarea OMFP nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin.…

Mai mult