Ordinul nr. 763/2021 privind aprobarea sistemului de raportare contabila semestriala la 30 iunie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In data de 15 iulie 2021 in Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat inclusiv formularele electronice care trebuie completate de catre societati. Reamintim faptul ca societatile care au cifra…

Mai mult

Proiect – Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cine are obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2019? Persoanele carora le sunt incidente Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Persoanele carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara; Persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra…

Mai mult

Raportarea contabila la 30 iunie a operatorilor economici -comunicat DGRFP Cluj

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Comunicat DGRFP Cluj, AJFP Salaj, 21.07.2016 Raportarea contabilă la 30 iunie a operatorilor economici Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut faptul că raportările contabile la 30 iunie 2016 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2016, potrivit Ordinului…

Mai mult

Principalele aspecte legate de sistemul de raportare contabila 30 iunie 2015

Principalele aspect legate de sistemul de raportare contabile  la 30 iunie 2015 a operatorilor economici sunt relementate prin OMFP nr. 773/01.07.2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 509/09.07.2015. Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015 se aplica de catre urmatoarele entitati care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri de peste 220.000 lei. Persoanele juridice carora le…

Mai mult