Reevaluarea activelor corporale

Reevaluarea este o operatiune permisa prin ordinul 1752 /2005 modificat si completat cu Ordinul 2374/2007.

Conform acestor acte legislative, entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se îinregistreaza in contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

O mare atentie este acordata reevaluarii de catre Standardele internationale de contabilitate : IAS 16 Active corporale, IAS 39 Instrumente financiare , IAS 12 Active recunoscute la valoarea justa.

Nota: Evaluarile efectuate cu ocazia reorganizarilor de intreprinderi (fuziuni, divizari) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementări contabile, aceste evaluari efectuandu-se in scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilant.

Scopul reevaluarii este deci reflectarea imobilizarilor corporale sau financiare , in bilant, la valoarea justa.

Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut national si international.

In urma reevaluarii imobilizarilor (corporale sau financiare) rezulta o diferenta intre valoarea justa la data reevaluarii si valoarea neta a acestora, diferenta care poarta denumirea de rezerva din reevaluare. Din punct de vedere contabil, aceasta se reflecta in contul 105 ” Rezerve din reevaluare “.

Se disting mai multe situatii:

1. in urma reevaluarii se constata o crestere a valorii imobilizarilor in conditiile in care nu a existat anterior o descrestere recunoscuta ca si cheltuiala pentru activele reevaluate.

Notele contabile care se efectueaza in acest caz sunt :
% = 105
211
212
213
214

2. in urma reevaluarii rezulta o crestere a valorii imobilizarilor pentru care a existat insa anterior o descrestere a valorii

Notele contabile sunt in acest caz :

% = 7813 “Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor ”

211
212
213
214

3. in urma reevaluarii se constata o descrestere a valorii imobilizarilor pentru care nu a existat anterior o crestere :

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor = %
211
212
213
214

4. in urma reevaluarii se constata o descrestere a valorii imobilizarilor pentru care a existat anterior o crestere :

105 = %

211
212
213
214
In cazul efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale, acest lucru trebuie prezentat in notele explicative, impreuna cu elementele supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum si elementul afectat din contul de profit si pierdere.

Recomandam hoteluri si pensiuni in intreaga tara.

Articole similare

Comentariul tau aici