4 modificari la-Titlul VII din Codul Fiscal-Taxa pe valoarea adaugata aplicabile din ianuarie 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 01.01.2017 se abrogă prevederile referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari (ROI) Se suspendă, până la data de 31 decembrie 2019, obligaţia depunerii declaraţiilor informative (cod 392A, 392B si 393) Începănd cu 1 ianuarie 2017 se introduce regimul special pentru agricultori, persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care…

Mai mult

Procedura de inregistrare in ROI a fost modificata. Vezi care este noua procedura.

Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari a fost aprobata prin Ordinul 727/2016 publicat in MOF 150 din 26.02.2016. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la cererea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, înainte de a efectua operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din…

Mai mult

Tema sesiunii de intrebari si raspunsuri ANAF din 11 nov 2015

ANAF a publicat tema sesiunii de intrebari si raspunsuri care va avea loc pe facebook miercuri,  11.11.2015 : Aceasta se refera la inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari. Registrul operatorilor intracomunitari  cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.

Mai mult

Registrul operatorilor intracomunitari (ROI) – ghid informativ

  Începând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, respectiv: a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă în condiţiile prevăzute de lege; b) livrări ulterioare de bunuri efectuate…

Mai mult

Vrei sa faci achizitii intracomunitare ? Consecinte !

I. Presupunem ca entitatea nu este inregistrata in scop de TVA. La achizitii de bunuri : a)  daca valoarea achizitiilor este de sub 10.000 euro pentru un an, atunci entitatea nu este obligata sa se inregistreze in scop de tva Nota : Echivalentul în lei al plafonului pentru achiziţii intracomunitare de 10.000 euro, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se…

Mai mult

Achizitii intracomunitare peste 10.000 eur- ce consecinte exista ?

Potrivit prevederilor codului fiscal, o persoana juridica care nu este inregistrata ca platitor de TVA si care doreste totusi sa efectueze o achizitie intracomunitara trebuie sa stie ca pana la nivelul sumei de 10.000 eur nu trebuie sa se inregistreze in scop de TVA. Insa plafonul de 10.000 eur se calculeaza la cursul BNR de la data aderarii – si…

Mai mult

Prevederi privind Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI)

Prevederi privind Registrul operatorilor intracomunitari In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) «Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari. In situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inregistrare se…

Mai mult

Registrul operatorilor intracomunitari -modificari in 2013

• Conform OG 8/2013, incepând cu data de 1 februarie 2013 persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari (ROI) au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori. • Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu exceptia societatilor pe actiuni, au obligatia…

Mai mult

Cateva aspecte de baza privind achizitiile intracomunitare

  Ce trebuie sa verificam la documentele primite atunci cand facem o achizitie intracomunitara? • Cel mai important este sa fie trecut corect codul de TVA pentru ambele firme. Validitatea codului de TVA al partenerului se poate verifica pe adresa urmatoare: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html • Celelalte elemente care trebuie verificate sunt: data facturii, descrierea produselor sau serviciilor achizitionate, datele complete ale partenerilor,…

Mai mult

Procedura de organizare a Registrului operatorilor intracomunicari -proiect ANAF

ANAF a publicat un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.700/2012, publicat în Monitorul Oficial nr.356 din 25 mai 2012, a fost aprobată Procedura de…

Mai mult

Momentul inscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari

Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile au obligaţia înscrierii în ROI, astfel: la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 din CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare; înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit…

Mai mult

Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari

Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu în următoarele cazuri: • persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi ; • persoanele impozabile se află în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului; • persoanele impozabile în anul următor înscrierii în registru nu…

Mai mult

Circulara MFP 81544/11.10.2010 priv Registrul Operatorilor Intracomunitari

În vederea aplicării unitare a prevederilor articolului I punctul 2 din Ordonanţa de ugenţă a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale vă comunicăm următoarele precizări: Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, s-au completat prevederile Codului fiscal, cu un nou articol, art. 1582 –…

Mai mult

Precizari MFP – Registrul operatorilor intracomunitari

Pentru a urgenta solicitările operatorilor intracomunitari de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari, care intră în vigoare la data de 1 august 2010, Ministerul Finanţelor Publice atrage atenţia asupra conţinutului normelor metodologice, care aduc precizări cu privire la persoanele care trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Astfel: (1) În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România, prin…

Mai mult

Procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari

PROCEDURĂ din 24 iunie 2010 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010 Data intrarii in vigoare : 25/06/2010 CAP. I Dispoziţii generale 1. În temeiul dispoziţiilor art. 158^2 din Codul fiscal, se înfiinţează Registrul operatorilor intracomunitari, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele…

Mai mult

Registrul operatorilor intracomunitari

Prin ordonanta de urgenta nr. 54/23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale se infiinteaza in cadrul ANAF incepând 1 august 2010 Registrul operatorilor intracomunitari care va cuprinde toate persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile care efectuează operațiuni intracomunitare, respectiv: a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) și…

Mai mult