7 informatii utile legate de salarizare

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat. Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii. Salariul minim brut pe economie este de 1.050 lei. Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente…

Mai mult

Transmiterea in Revisal a modificarii salariului minim brut pe economie – 27 iulie ultima zi

Salariul minim brut pe economie a crescut de la 975 de lei la 1.050 lei din data de 01 iulie 2015, modificarea fiind obligatoriu transmisa in Revisal cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare. Astfel, potrivit cazului de fata, modificarea salariului minim brut pe economie trebuie transmisa in Revisal astazi, 27 iulie 2015, fiind ultima…

Mai mult