Situatii care conduc la suspendarea CIM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Suspendarea CIM poate interveni in urmatoarele modalitati : A. De drept Suspendarea de drept intervine in urmatoarele cazuri: concediu de maternitate; concediu pentru incapacitate temporară de muncă; carantină; exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; îndeplinirea unei funcții de…

Mai mult

Incepand de Vineri, 1 Mai se pot depune documentele pentru somajul tehnic aferent lunii aprilie. Atentie la unele aspecte privind completarea documentelor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Documentele solicitate pentru procedura de acordare a somajului tehnic potrivit OUG nr. 30/2020 modificata prin OUG nr. 32/2020 sunt : Cererea pentru acordarea somajului ethnic Declaratia pe proprie raspundere Lista persoanelor carora li s-a suspendat contractual individual de munca potrivit Art. 52, Alin (1), lit. c.) din initiative angajatorului Documentele completate se…

Mai mult

Se inregistreaza in REVISAL contractele de munca suspendate? Depinde de cauza suspendarii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Hotararea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților prevede la art. 3 lit. o) ca angajatorii completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ: ….o) perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor…

Mai mult

Cand se poate suspenda de drept CIM?

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: a) concediu de maternitate; b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; c) carantină; d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; f) forţă majoră; g) în cazul…

Mai mult