16 august 2022 termenul pentru depunerea situatiilor financiare semestriale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat, AJFP Vrancea, 26 iulie 2022 Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu…

Mai mult