Termene de plata a dividendelor si a taxelor asociate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Orice persoana, fizica sau juridica, poate sa beneficieze de plata dividendelor, in conditiile in care detine actiuni (titluri de participare) la o companie si compania respectiva decide alocarea profitului sub aceasta forma.
Dividendele reprezinta o parte din profitul realizat de o companie, profit care este distribuit actionarilor.Investitorii pot beneficia fie in urma profitului ridicat inregistrat de compania la care sunt actionari, incasand dividende, fie prin cresterea valorii titlurilor pe care le detin in respectiva companie .

Este important de mentionat ca, incepand cu data de 15.07.2018, societatiile comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990 pot distribui dividendele trimestrial. Repartizarea trimestriala este optionala si poate fi facuta in cursul exercitiului financiar, in limita profitului net realizat trimestial.

Cum sunt impozitate veniturile de dividende?

In cazul persoanelor fizice, veniturile din dividende sunt impozitate conform Codului Fiscal cu:

  • impozit 5% care se retine din valoarea dividendului brut
  • 10% contributia la asigurarile sociale de sanatate (CASS) care se datoreaza doar in conditiile in care dividendele platite depasesc plafonul de 12 salarii minime brute pe economie. In prezent, salariul minim brut este de 2.230 de lei, asadar, plafonul pe 2020 este 26.760.

Este important de mentionat ca in cazul in care dividendele incasate depasesc 12 salarii minime si exista astfel obligatia platii CASS, suma CASS nu se datoreaza la dividendele efectiv incasate ci la plafonul de 12 salarii minime brute.

De exemplu, daca in anul 2020 se incaseaza dividende in suma de 30.000 lei, depasindu-se astfel plafonul de 26.760 lei, se va datora CASS astfel 10%* 26.760 lei = 2.676 lei.

In acest caz, daca suma incasata a dividendelor depaseste plafonul de 12 salarii minime brute pe economie , contribuabili sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratia unica.

Plata impozitului si a taxelor pentru dividende se face astfel:

  • Impozitul de 5% din dividentul brut trebuie platit la bugetul de stat, de catre platitorul de venit(adica de catre firma care plateste dividendele) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite dividendele catre actionari, intr-un cont unic.
  • Contributia de 10% la CASS trebuie achitata in baza Declaratiei unice, pana la data de 15 martie a anului urmator (pentru 2019 termenul este 30 iunie 2020).

Exemplu:

Presupunem ca o societate ia decizia de a repartiza si plati către acționari profitul net obținut din activitatea desfășurată în sumă de 100.000 de lei.

Societatea va calcula și reține impozit pe venit in cota de 5% din această sumă, respectiv 5.000 de lei.
Aceasta suma se va plati de catre persoana juridica in cauza catre bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit efectiv dividendele.
Prin urmare, societatea va plati actionarilor sau asociatilor suma neta de 95.000 de lei, reprezentand dividende.
Termenul de virare a impozitului la bugetul de stat este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata dividendelor catre actionari.

In cazul in care dividendele nu au fost efectiv platite actionarilor/asociatilor pana la finalul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, atunci trebuie ca sumele respective să fie impozitate (pana la data de 31 decembrie cel tarziu), iar plata impozitului pe dividende la bugetul statului sa se efectueze pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

Conform art. 67 din legea 31/1990 privind societatile comerciale se aplica urmatoarele termene pentru plata dividendelor:

  • Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
  • Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale.
  • Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu sa stabilit o dobândă mai mare.

În cazul distribuirii parțiale a dividendelor între asociați sau acționari în cursul anului financiar, situațiile financiare anuale vor evidenția dividendele atribuite parțial și vor regulariza diferențele rezultate.

În cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, acestea se achită societății în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. În caz contrar, asociații sau acționarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Articole similare

Comentariul tau aici