Termene de plata a dividendelor si a taxelor asociate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Orice persoana, fizica sau juridica, poate sa beneficieze de plata dividendelor, in conditiile in care detine actiuni (titluri de participare) la o companie.
Dividendele reprezinta o parte din profitul realizat de o companie care este distribuit actionarilor. Astfel, investitorii pot beneficia in urma profitului ridicat inregistrat de compania la care sunt actionari.

Este important de mentionat ca, de la data 15.07.2018, societatiile comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990 pot distribui dividendele trimestrial. Repartizarea trimestriala este optionala si poate fi facuta in cursul exercitiului financiar, in limita profitului net realizat trimestial.

Veniturile din dividende sunt impozitate conform Codului Fiscal:
-5% din valoarea totala a venitului brut plus
-10% pentru plata contributiilor la asigurarile sociale de sanatate (CASS)

Contributia de 10% la CASS este calculata din venitul brut si este stabilita din baza declaratiei unice depuse de catre beneficiar, dupa anul in care au fost realizate dividendele. E important de mentionat ca platim CASS doar daca valoarea dividendelor este mai mare de 12 salarii minime brute pe economie. In prezent, salariul minim brut este de 2080 de lei.
In acest caz, daca depasim plafonul de 12 salarii minime brute pe economie in anul 2019, contribuabili sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratia unica pana cel tarziu la data de 31 iulie 2019. Aceasta declaratie o regasim in urmatorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html

Plata impozitului si a taxelor pentru dividende se face astfel:

Impozitul de 5% din dividentul brut trebuie platit la bugetul de stat, de catre platitorul de venit pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite dividendele catre actionari, intr-un cont unic;
contributia de 10% la CASS trebuie achitata in baza Declaratiei unice, pana la data de 15 martie a anului urmator (pentru 2019 termenul este 15 martie 2020).

Exemplu:

Presupunem ca o societate ia decizia de a repartiza către acționari sau asociați profitul net obținut din activitatea desfășurată în sumă de 100.000 de lei.
Societatea va calcula și reține cota de 5% din această sumă, respectiv 5.000 de lei.
Aceasta suma se va plati de catre persoana juridica in cauza catre bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit efectiv dividendele.
Prin urmare, societatea va plati actionarilor sau asociatilor suma de 95.000 de lei, reprezentand dividende.
Termenul de virare a impozitului la bugetul de stat este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata dividendelor catre asociati sau actionari. In cazul in care dividendele nu au fost efectiv platite actionarilor/asociatilor pana la finalul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, atunci trebuie ca sumele respective să fie impozitate (pana la data de 31 decembrie cel tarziu), iar plata impozitului pe dividende la bugetul statului sa se efectueze pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

Conform art. 67 din legea 31/1990 privind societatile comerciale se aplica urmatoarele termene pentru plata dividendelor:

Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale.

Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu sa stabilit o dobândă mai mare.

În cazul distribuirii parțiale a dividendelor între asociați sau acționari în cursul anului financiar, situațiile financiare anuale vor evidenția dividendele atribuite parțial și vor regulariza diferențele rezultate.

În cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, acestea se achită societății în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. În caz contrar, asociații sau acționarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Articole similare

Comentariul tau aici