Termenul pentru depunerea D 205 si 207 este 1 martie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Luni, 1 martie 2021 este termenul pentru depunerea a doua declaratii anuale:

1.Declaraţia informativa privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi – Formular 207

Se depune de plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum şi pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.
Declaraţia se completează şi se depune şi pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Baza legala:Legea 227/2015 art. 231 OPANAF 48/2019

2.Declaratia informativa privind impozitul reţinut la sursă veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile realizate din investiţii, pe beneficiari de venit pentru anul precedent -Formular 205.

Se depune de plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din pensii venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse.
Declaraţia se depune şi de intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu excepţia veniturilor neimpozabile, potrivit Codul fiscal.

Baza legala:Legea 227/2015 art. 132 alin. (2) si OPANAF 48/2019

Articole similare

Comentariul tau aici