Tratament fiscal pentru marfa deteriorata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Exista in practica situatii in care marfa aflata pe stoc sa se deterioreze din diferite motive (manipulare necorespunzatoare; expirare termen de valabilitate; inundatii; incendii; calamitati naturale; etc.) si sa nu mai poata fi data ulterior spre vanzare.

Iata care sunt prevederile din punct de vedere fiscal cu privire la acest tip de cheltuieli cu marfa deteriorata.

Potrivit art. 25 alin. (4) litera c) din Codul Fiscal:

“c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VII.

Aceste cheltuieli sunt deductibile in urmatoarele situatii/conditii:

 • bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme;
 • bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost incheiate contracte de asigurare;
 • bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, daca se face dovada distrugerii;
 • alimentele destinate consumului uman, cu data-limita de consum aproape de expirare, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 si 2, daca transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;
 • subprodusele de origine animala, nedestinate consumului uman, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 – 3, daca eliminarea acestora este efectuata potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;
 • produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, daca directionarea/dirijarea vizeaza transformarea acestora in compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;
 • alte bunuri decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 – 6, daca termenul de valabilitate/expirare este depasit, potrivit legii.

Pe de alta parte, cheltuielile privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal, in masura in care acestea se gasesc situate in zone declarate afectate, potrivit prevederilor legale pentru fiecare domeniu. Cauzele de forta majora pot fi: epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi.

Conditia referitoare la distrugerea stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile se considera indeplinita atat in situatia in care distrugerea se efectuează prin mijloace proprii, cat si in cazul in care stocurile sau mijloacele fixe amortizabile sunt predate catre unitati specializate”.

Iata care sunt prevederile legislative din punct de vedere al TVA pentru marfa deteriorata.

“In sensul art. 304 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei deductibile in cazul bunurilor de natura celor prevazute la alin. (1) distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator, in situatii cum ar fi, de exemplu, urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:

 • calamitatile naturale si cauzele de forta majora, demonstrate sau confirmate in mod corespunzator;
 • furtul bunurilor demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
 • contractele de leasing financiar avand ca obiect bunuri mobile corporale, altele decat bunurile de capital, care se reziliaza, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator in termenul prevazut in contract, caz in care locatorul/finantatorul nu are obligatia sa efectueze ajustari ale taxei deduse daca face dovada ca a initiat si a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent daca la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de catre societatea de leasing;
 • bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate si pentru care se face dovada distrugerii;
 • pierderile tehnologice sau, dupa caz, alte consumuri proprii, caz in care persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei in limitele stabilite potrivit legii ori, in lipsa acestora, in limitele stabilite de persoana impozabila in norma proprie de consum. In cazul depasirii limitelor privind normele tehnologice ori consumurile proprii, se ajusteaza taxa aferenta depasirii acestora. Prin exceptie, in cazul societatilor de distributie a energiei electrice, nu se face ajustarea taxei pentru cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, in lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pentru fiecare societate de distributie a energiei electrice, care include si consumul propriu comercial;
 • perisabilitatile, in limitele stabilite prin lege.”

Articole similare

Comentariul tau aici