Trecerea de microintreprindere la profit si invers din 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Ordonanta Guvernului nr. 16/2022 aduce cateva modificari si restrictii in ce priveste schimbarea de regim fiscal.

Iata cateva prevederi:

1.Regimul micro este optional incepand cu 2023. Cu alte cuvinte, daca o firma se infiinteaza in anul 2023 va putea opta fie pentru regimul de microintreprindere fie pentru a fi platitoare de impozit pe profit, daca anumite conditii sunt indeplinite.

2.Persoanele juridice române vor trebui sa comunice organelor fiscale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

3.Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de a fi micro, comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023.

Trecerea de la micro la profit

Regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului sunt:

1.Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să fie microintreprindere.

2.În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplinește condiția privind salariatul, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiție.

Exceptie face situatia microîntreprinderilor cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează. Pentru acestea, condiția prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g) se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.


3.Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfășoare activități dintre cele prevăzute de art. 47 alin. (3) lit. f)-i) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.

4. Daca în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies de sub regimul micro și care urmează să aplice prevederileprivind impozitul pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă, astfel încât condiția referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociați/acționari deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită.

Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent și este definitivă pentru anul fiscal curent.

Trecerea de la profit la micro

Persoanele juridice române, cu excepția celor din HORECA, pot opta să aplice impozitul pe micro începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere si DACA nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Asadar avem doua conditii care trebuie indeplinite.

Exemplul 1

Societatea A, microintreprindere in anul 2023, depaseste plafonul de 500.000 euro in trimestrul 2 al anului 2023 va trece la profit incepand cu acest trimestru. In viitor, societatea nu va mai putea opta pentru regimul micro, chiar daca va indeplini conditiile.

Pentru schimbarea de regim depune D700 in termen de 15 zile de la sfarsitul trimestrului 2.

Exemplul 2

Societatea A, microintreprindere in anul 2022, la 31.12.2022 nu ma indeplineste conditiile de a fi microintreprindere si din 2023 trece la impozit pe profit. In aceasta situatie depune D700 cu schimbarea de regim pana la 31 martie 2023. Aceasta societate va putea ulterior sa opteze pentru regimul micro daca va indeplini conditiile fiindca ulterior datei de 1 ianuarie 2023 nu a mai fost microintreprindere.

Articole similare

Comentariul tau aici