Despre Instant Factoring intr-un interviu cu Adina China, Country Manager

Instant Factoring este o companie care asigura servicii de micro factoring prin intermediul unei platforme on line pe care o administreaza. Compania ofera o soluție rapida si nebirocratica de acces la lichidități. Adina China – Country Manager 1. Cum apreciati ca este piata serviciilor financiare adresate companiilor mici din Romania din punct de vedere al automatizarii ? Piata serviciilor financiare care…

Mai mult

Cum poti corecta sau anula un bon fiscal ? Documentele justificative necesare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul trebuie sa intocmeasca un dosar care va cuprinde: a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a…

Mai mult

Inventarierea disponibilitatilor banesti. Cum se efectueaza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de societate se efectueaza: 1. La inceputul activitatii;  2. Cel putin o data in cursul exercitiului financiar; 3. In cazul fuziunii sau incetarii activitatii; 4. Precum si in urmatoarele situatii: La cererea organelor de control; Ori de cate ori sunt indicii ca…

Mai mult

Contraventii la legea contabilitatii si sanctionarea lor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Baza legala : Legea contabilitatii, nr. 82/1991 Contraventii si sanctiuni: Urmatoarele fapte constituie o contraventie potrivit legii contabilitatii si se sanctioneaza astfel: Detinerea de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatii economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate – amenda intre 1000 si 10000 lei; Nerespectarea prevederilor referitoare la…

Mai mult

Cate zile poti lasa sumele in conturile 473 si 542 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Contul 473 este contul de Decontari din operatiuni in curs de clarificare – este un cont in care sumele se inregistreaza provizoriu. Potrivit prevederilor O 1802/2014, sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. All Inclusive – toate lucrarile…

Mai mult

Ce trebuie sa contina dosarul de personal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.  Actele necesare angajarii; 2. Contractul individual de munca; 3. Actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, incetarea si suspendarea contractelor individuale de munca; 4. Acte de studii/certificate de calificare;  5. Precum si alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru. Mai detaliat, in fiecare categorie de mai sus trebuie sa se regaseasca: Adeverinta…

Mai mult

Model declaratie privind beneficiarii reali- ONRC

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ONRC a devenit disponil un model de declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarii reali. Acesta este disponibil AICI. Despre acest subiect am mai scris : Notiunea de beneficiar real al unei tranzactii Declaratia privind beneficiarul real – in lista ONRC de documente necesare infiintarii

Mai mult