Inventariere – disponibilitati banesti si titluri pe termen lung

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ce se inventariaza? Se inventariaza conform prevederilor legale: disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in caseria entitatilor. Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria entitatii se inventariaza obligatoriu in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar, dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de…

Mai mult

Inventarierea disponibilitatilor banesti. Cum se efectueaza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de societate se efectueaza: 1. La inceputul activitatii;  2. Cel putin o data in cursul exercitiului financiar; 3. In cazul fuziunii sau incetarii activitatii; 4. Precum si in urmatoarele situatii: La cererea organelor de control; Ori de cate ori sunt indicii ca…

Mai mult