Ce clauze pot fi cuprinse in contractul individual de munca?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract anumite clauze. In cele ce urmaza o sa prezentam 3 dintre acestea: 1. Clauza de neconcurenta Presupune ca salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze in interes propriu sau al…

Mai mult

Ce trebuie sa stii despre accidentele de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Accidentul de munca reprezinta vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces. Accidentele de munca se clasifica in: 1. Accidente…

Mai mult

Perioada de proba din contractul individual de munca – ce presupune, conditii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc…

Mai mult

Reforma ANAF -ce se schimba in 2020?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! În prezent, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are ca principal obiectiv colectarea veniturilor la bugetul general consolidat al statului. De la înfiinţare și până în prezent, ANAF a colectat venituri bugetare cu o  pondere în PIB de circa 25% -27%. Prin măsurile de reorganizare se urmăreşte maximizarea eficienţei activităƫii  aparatului fiscal,…

Mai mult

Noutati privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 109/12.02.2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 25/2020 care aduce modificari Odonantei de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Cele 3 modificari vizate sunt: 1.Se introduce prevederea ca se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate…

Mai mult