Noi modificari privind OUG 158/2005 privind concediile medicale-indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 315 din 31.03.2022 s-a publicat Legea 73 care aduce cateva modificari si completari Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Modificarile se refera la art. 26 Concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav. Acest articol prevede ca asigurații au dreptul…

Mai mult

Modificare de ultima ora a Codului fiscal- tratamentul fiscal al diurnelor interne si externe

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Legea 72 din 31.03.2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative aduce cateva elemente de noutate fiscala. In primul rand stabileste amnistia fiscala in cazul diurnelor externe – am scris detaliat aici: Oficial! Amnistia in privinta diurnelor externe – Legea 72/31.03.2022. Apoi, aduce cateva modificari tratamentului fiscal…

Mai mult

Oficial! Amnistia in privinta diurnelor externe – Legea 72/31.03.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 315 din 31.03.2022 s-a publicat Legea 72 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative. Ce prevede aceasta lege? Se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării…

Mai mult

Noutati 2022-procedura fiscala, inspectii fiscale, esalonari – cu Vlad Dimitriu, TaxHouse

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La Pastila de contabilitate din 31 martie 2022 am discutat despre noutati in codul de procedura fiscala in 2022, inspectii fiscale si esalonari. Invitatul nostru a fost : Vlad Dimitriu, Senior tax manager in cadrul companiei TaxHouse. Printre temele discutate amintim: care sunt principalele modificari aduse Codului de procedura fiscala in…

Mai mult

Acciza la tigarete- noul nivel valabil incepand cu aprilie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 305 din 30.03.2022 s-a publicat Ordin nr. 376 al ministrului finanțelor pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete . Astfel, nivelul accizei specifice la țigarete în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023 inclusiv este de 417,957 lei/1.000 țigarete.

Mai mult

Categorii de entitati raportoare – microentitati, entitati mici, entitati mjilocii si mari

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In functie de criteriile de marime, entitatile se grupeaza in trei categorii, astfel: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari. Microentitatile Pentru a fi considerate microentitati, la data bilantului, entitatile nu trebuie sa depaseasca limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: Total active 1.500.000 lei Cifra de afaceri 3.000.000 lei Numar…

Mai mult

Radierea inregistrarii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Radierea înregistrării fiscale reprezintă activitatea de retragere a codului de identificare fiscală și a certificatului de înregistrare fiscală. La încetarea calității de subiect de drept fiscal, persoanele sau entitățile înregistrate fiscal prin declarație de înregistrare fiscală trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea unei declarații de radiere. Declarația se depune…

Mai mult

Contul 212 Constructii vs contul 215 Investitii imobiliare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Planul de conturi prevazut de O 1802/2014 face referire separata la Constructii si la Investitiile imobiliare. La ce se refera fiecare din aceste conturi ? Contul 212 Contructii ține evidența existenței și mișcării construcțiilor. În debitul contului 212 “Construcții” se înregistrează: valoarea construcțiilor achiziționate, realizate din producție proprie, primite prin subvenții pentru…

Mai mult

Antifrauda si Inspectia Muncii : actiunea Cronos

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Inspecția Muncii (IM) desfășoară Acțiunea de control Cronos pentru prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii în scopul asigurării tuturor angajaților din România a accesului la protecția conferită de legislația socială (sănătate, pensii, șomaj, asigurări…

Mai mult

Persoanele fizice au obligatia declararii veniturilor din chirii prin intermediul Declaratiei Unice (Formular 212) -DGRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Informare DGRFP Brasov, 28.03.2022 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov vine în sprijinul contribuabililor persoanele fizice şi îi informează asupra obligativităţii declarării şi plăţii impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinței bunurilor, respectiv închirierea de bunuri imobile, cum ar fi apartamente, case, camere situate…

Mai mult

Pentru ce se depune formularul 700 actualizat in 2022?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Formularul 700, actualizat în anul 2022, se depune pentru: înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal, precum și cu excepția contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează,…

Mai mult

Noutati in codul de procedura fiscala, inspectii, esalonari – live la Pastila de contabilitate cu Vlad Dimitriu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Joi, 31 martie 2022 de la 10.30 discutam live la Pastila de contabilitate despre Noutati in codul de procedura fiscala in 2022, inspectii fiscala, esalonari, cu Vlad Dimitriu, Senior Manager TaxHouse. Linkul evenimentului : https://www.smartbill.ro/pastila-de-contabilitate

Mai mult

Recunoasterea veniturilor din servicii prestate in contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.      Stadiul de execuție al lucrării se determină pe bază de situații de lucrări care însoțesc facturile, procese‐verbale de…

Mai mult

Se mai retine CASS in cazul veniturilor din pensii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei. Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000…

Mai mult

Ai depus bilantul pentru 2021? – cum se calculeaza numarul mediu de angajati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit INS, numarul mediu al salariatilor reprezinta numărul de salariaţi angajaţi cu contracte individuale de muncă, platiti de intreprindere pentru o durata medie normala a timpului de lucru, pe perioada de referinta.Se determina ca medie aritmetica simpla calculata prin impartirea sumei efectivelor zilnice de salariati din perioada de referinta, inclusiv din…

Mai mult

Oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor are un nou presedinte -Adrian Cucu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 296 din 28.03.2022 s-a publicat Hotărârea nr 380 privind numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor . Începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, domnul Adrian Cucu se numește în funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu…

Mai mult

Noi reglementari privind pachetele de servicii si contractul cadru – comunicat CNAS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! “Începând cu data de 1 aprilie 2022 vor intra în vigoare modificările și completările la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 (pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii…

Mai mult

Declaratii scadente in 30-31 martie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 30.03.2022: -Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394 31.03.2022: -Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din…

Mai mult

ANAF a pus in aplicare prevederile art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.269/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ANAF a pus în aplicare prevederile art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei pentru entitățileTMK ARTROM SA, TMK ASSETS SRL și TMK EUROPE GMBH, controlate în mod indirect prin intermediul entității TMK STEEL HOLDING…

Mai mult