Noi modificari privind OUG 158/2005 privind concediile medicale-indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF 315 din 31.03.2022 s-a publicat Legea 73 care aduce cateva modificari si completari Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Modificarile se refera la art. 26 Concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav.

Acest articol prevede ca asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Prin Legea 73/31.03.2022 acest articol se completeaza cu faptul ca in cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condițiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurații pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu și indemnizație pentru supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani.

Indemnizațiile se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidență și a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării.

Durata de acordare a indemnizației este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie.

Cuantumul brut lunar al indemnizației este de 100% din baza de calcul și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Articole similare

Comentariul tau aici