8 acte normative importante publicate in septembrie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Iata cateva acte normative publicate in luna septembrie 2019 si care au incidenta asupra activitatii contabile:

1.Ordinul viceprim-ministrului, interimar, ministrului finanţelor publice nr. 2876/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 (M.Of. nr. 729 din 5 septembrie 2019)

2.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2883/2019 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 (M.Of. nr. 738 din 10 septembrie 2019)

3. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.Of. nr. 741 din 11 septembrie 2019)

4. Ordinul ministrului economiei și preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1053/2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun (M.Of. nr. 747 din 13 septembrie 2019)

5. Ordinul ministrului finanţelor publice și ministrului muncii și justiţiei sociale nr. 2892/1253/2019 din 3 septembrie 2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019 (M.Of. nr. 770 din 23 septembrie 2019).

6. Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2531/2019 din 19 septembrie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum și a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă (M.Of. nr. 778 din 25 septembrie 2019).

7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3126/2019 din 19 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei (M.Of. nr. 786 din 27 septembrie 2019).

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2894/2019 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entităţi fără personalitate juridică (M.Of. nr. 785 din 27 septembrie 2019).

Articole similare

Comentariul tau aici