Actul administrativ fiscal

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale.

  Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal

  Actul administrativ fiscal se emite numai în formă scrisă.

  Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente:

  a) denumirea organului fiscal emitent;

  b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;

  c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;

  d) obiectul actului administrativ fiscal;

  e) motivele de fapt;

  f) temeiul de drept;

  g) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;

  h) ştampila organului fiscal emitent;

  i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;

  j) menţiuni privind audierea contribuabilului.

  Actul administrativ fiscal emis în condiţiile mentionate anterior, prin intermediul mijloacelor informatice este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie.

  Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: