Cateva informatii cu privire la procedura de inventariere

 • Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenta tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventarierede către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entitătii.
 • Entitătile au obligatia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la începutul activitătii, cel putin o dată în cursul exercitiului financiar pe parcursul functionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activitătii
 • Inventarierea are loc in urmatoarele situatii: la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege; ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;  ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;  cu prilejul reorganizării gestiunilor;  ca urmare a calamitătilor naturale sau a unor cazuri de fortă majoră; în alte cazuri prevăzute de lege.
 • La entitătile al căror număr de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană
 • În conditiile în care entitătile nu au niciun salariat care să poată efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către
 • Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari
 • Pe toată durata inventarierii, programul si perioada inventarierii se afisează la loc vizibil.
 • Comisia de inventariere are obligatia să controleze toate locurile în care pot exista bunuri care trebuie supuse inventarierii.
 • Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate, făUă a se stânjeni consumul/comercializarea imediată a acestora
 • Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativă (fisele de magazie) si din contabilitate
 • Doua cazuri la finele inventarierii: in cazul în care se constată că valoarea de inventar este mai mare decât valoarea cu care acesta este evidentiat în contabilitate, în listele de inventariere se înscriu valorile din contabilitate; În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.

Sursa: OMFP 2861/2009

Inventar

Articole similare

Comentariul tau aici